Reception/Букварчета (age 5-6)

букварче -8Букварче - 2 Букварче - 3 букварче-4 букварче- 5

 Предучилищна група Букварче (5-6 годишни)
Децата в тази възраст стабилно държат молив и пастел. Те продължават да  развиват способността си да рисуват и пишат. Това е период, в който могат да откриват  формите на буквите и цифрите, любознателни са за  света около тях – животни, цветове, сезони, растения, плодове, зеленчуци, приятелства и семейство. Те стават по – самостоятелни.
Децата,  живеещи с двуезична среда могат да говорят и пишат на два или повече езика, ако им се предложи естествена житейска или игрова форма за това. По този начин те запомнят по-голям обем думи и изрази.
Предучилищна група Букварче  работи с природни материали – изработват се форми и букви от есенни листа, кестени, камъчета, боб, глина, шие се върху плат и хартия.
Правят се първи стъпки в писането на срички, думи и кратки изречения. Едни от любимите им занимания са пеене, рисуване и ритмични упражнения със стихчета. С голям ентусиазъм те се превръщат в герои от приказки, обичат да разказват са семейството и приятелите си в часовете по социален свят.В тази група децата научават българската Азбука и нейните  печатни букви. Най- напредналите започват да пишат и ръкописните.

Букварче - 7

  букварче - 6