News

 ” Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго освен процес

на въплътяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека. 

Колкото повече образовани хора в посочения по-горе смисъл притежава един народ,

 толкова по-образован и по-развит духовно е той.” Беинса Дуно

Училището работи със своя ,, Методика на живата природа” – 123 

 Търся / Изследвам / Правя / Разбирам 

                   подкрепящи методики: Сугестопедия, Валдорфска, Монтесори и др. иновативни методики.

Децата учат с движения ( игри, танци, драма) с радост ( игра, пеене, рисуване, поезия в група )

и разбиране ( много практически занимания – писане, четене, проекти ).

Знанието е трайно. Домашните са сведени до минимум.

 Нова Учебна година 2017/18 година

ЗАПИСВАНЕ на нови ученици

Свържете се с нас  за интервю по телефона, или чрез чрез имейл: info@boyanmaga.org

  Попълвате онлайн форма в

 раздели такси и записване

!!! За  записани вече ученици:

 Не се попълва формуляр  и не се заплаща административна такса

За да се запишете за следващата уч. година

в края на предходната учебна година се заплаща депозит – мин. £30,

който се приспада от годишната такса

Благодарим ви!