Vacancies/Свободни Места

Свободни позиции:

- преподавател  по БЕЛ   от 1 до 4 клас 

 - преподавател по Български език и литература – 5 до 12 клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КВАЛИФИКАЦИИ:

А/ CV

Б/ Мотивационно писмо

В/ Документ за придобита квалификация по специалността.

Г/Документ за придобито ниво на английски език,  Level 3 – писмено и   

     говоримо.      

 Д/Компютърни умения – Internet, Word, Power Point

 Е/  Курс за първа помощ ( препоръчителен)

Ж/  Препоръки 

Почасова работа в нашите съботно – неделни клонове в

източен, западен, северен, южен и централен Лондон

Очакваме:

  – Мотивирани хора, с желание да се самоусъвършенстват

и експериментират нови модели на обучение,

 - Практически умения за работа в екип

 - Практически умения при работа с родители и деца.

-  опит в английско училище е предимство

***Всички преподаватели преминават изпитателен срок от 3 месеца.