Teachers/Учители

 Преподаватели:
Предподготвителна и ,, Родител и бебе,, – Р. Китанова-Трифонова – музикален педагог и пиано, Маргарита Славова – педагог 0 до 5 години,  Ива Костова- педагог и хореограф, Дора Шопова – цигулка
Предучилищна : Р. Китанова-Трифонова – музикален педагог и пиано, Маргарита Славова – педагог 0 до 5 години,  Ива Костова- педагог и хореограф, Радостина Камунинска, Дора Шопова – цигулка
1-ви до 4 клас :  Мария Стоилова, Даниела Вълчева, Иванка Йончева, Димитрина Ангелова, П. Атанасова – пеене

5 до 12 клас: БЕ и Литература, Т. Тодорова, Адрияна Самичкова, П. Атанасова – пеене 

3, 4 клас – Човек и общество, Антония Бубова, Д. Ангелова

 5, 6, 11 клас –  История и цивилизация, Антония Бубова, Д. Ангелова

8 и 10 клас –  Антония Бубова, География и Икономика, Л. Монова

Драма, Поезия и творчество – Т. Тодорова 

Изкуство – Ивалена Илиева, Д. Ангелова, Радостина Камунинска
Пеене, солфеж: Р. Китанова , Дора Шопова
Народно пеене – Пенка Атанасова, 
Фолклорен ансамбъл България: Ива Костова

Спортни, народни  модерни Танци, балет – Анита Дюлгерова
Училищен лекар – Д-р Мариа Карам
Психолог – Георги Димитров
Финансов директор – Филип Филев
Теническо обслужване – Владимир Венков

 Училищен ръководител – Д. Ангелова