Fees/Такси

  1. Такси 

Индивидуален урок – 60 мин. /£30 (* £ 25)

Индивидуален урок – 45 мин. /£25 (*£20)

Индивидуален урок – 30 минути/£17  (*£14.00)

В група по двама – 30 минути / £13 (* £ 12)

В група по трима – 40 минути / £11 (* £10)

Народни танци – 60 мин. / £ 60 ( за 10 седмици) за деца не посещаващи училището

*Инструменти и пеене за начинаещи могат да се провеждат в група от двама или трима ученика. Напредналите се обучават индивидуално

*Децата, посещаващи училище Боянъ Мага, ползват намаление (цените в скоби)

*** Заплащането се извършва предварително за срок!!!