Methods/Методи

,,Ученето на родния език е радост, а не задължение,,

Училище ,, Боянъ Мага ‘’Лондон, Великобритания е за деца на възраст от 3 до 19 год. В него се  изучават  български език , литература , история и география на България , природа, фолклор и изкуства: музика, пеене, рисуване, театър, калиграфия, занаяти. Системата по която се преподава е създадена в уилището и се нарича 1, 2, 3 – едно, две, три. Тя обединява в себе си най-новите методи за преподаване – Сугестопедия, Валдорфска педагогика, Монтесори, Толстой и всички останали иновативни методи в света до момента.

,,Децата обичат да работят – дайте им работа!,,

Академична информация                    

      Малки групи, академични и индивидуални насоки, топли и близки отношения между учители и деца, приятни и достъпни  методи на преподаване, развиващи и ценящи творческото мислене и артистичните дарби на детето.
Програмата за обучение  е изготвена по методическите указания на Министерство на образованието и науката. Работи се с учебници одобрени от МОН, но с най-нови методи на преподаване – Принципите, Законите и Методите на Беинса Дуно и сродните на тях – Сугестопедия и Валдорфска педагогика.
Преподавателите  съдействат и подкрепят  личните нужди на всяко дете, по пътя на обучението , което се превръща в незабравимо пътешествие, в света на познанието.
Боянь Мага развива в еднаква степен Ума, Сърцето и Волята.               
Новите методи  дават възможност на детето да изживее това което се преподава,  да го разбере и да се изяви творчески.  Когато учим правейки - усвояваме трайни знания. Царят ще бъде нарисуван, за него ще напишем поема, разказ, песен или книга, ще изиграем театър, ще го направим от глина и т. н. Все неща, които децата обичат. Да се пренесем във времето на Кирил и Методий, да се опитаме да напишем  страница от техните древни книги – на старобългарски, за да усетим епохата и мисията на двамата братя и техните ученици. Преживяното се помни!  Детското сърце  разбира повече от ума.
Новите методи на преподаване помагат на детето да учи с удоволствие,  да иска да знае повече. Развиват се качества за цял живот.
  

3

008